Preskočit na obsah

I/66 Popová - Hranovnica, II. úsek

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.2 Cesty I. a II. triedy a prestavba alebo rozšírenie jestvujúcej cesty I. a II. triedy spojené so zmenou kategórie vrátane 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železničných mostov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom navrhovanej rekonštrukcie je zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, zvýšenie dopravného komfortu užívateľov a zlepšenie systému odvodnenia.
 • Dotknutá obec: Hranovnica (okres: Poprad)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Poprad
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nábrežie Jána Pavla II. 16, 05844 Poprad
 • Navrhovateľ: Slovenská správa ciest Bratislava, IVSC Košice
 • IČO Navrhovateľa: 00003328
 • Povoľujúci orgán: OÚ Prešov, OCDaPK
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  06.12.2022
  Spracovateľ zámeru Mgr. Tomáš Černohous
  Text zámeru
  06.12.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  24.04.2023
  Právoplatné rozhodnutie
  26.05.2023