I/20 - 058 Drienovská Nová Ves most

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železnicných mostov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Prestavba mosta na ceste I/20.
 • Dotknutá obec: Kendice, Drienovská Nová Ves (okres: Prešov)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prešov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Mieru 3, 08001 Prešov
 • Navrhovateľ: Slovenská správa ciest, IVSC Košice
 • IČO Navrhovateľa: 003328
 • Povoľujúci orgán: OÚ Prešov - odbor cestnej dorpavy a pozemných komunikácií
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  02.09.2020
  Spracovateľ zámeru Zamborský Dušan - DUALL, Smilno
  Text zámeru
  02.09.2020
  02.09.2020
  02.09.2020