I/18 a I/74 Lipníky - Ubľa, preložka cesty

 • Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.1 Diaľnice a rýchlostné cesty vrátane objektov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Hlavným cieľom uvažovanej investície je vybudovanie kapacitnej komunikácie mimo zastavaného územia dotknutých obcí a miest s cieľom zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky, dopravnú rýchlosť, priepustnosť križovatiek a tým znížiť nehodovosť, spotrebu pohonných hmôt, a kvalitu životného prostredia v intravilánoch miest a obcí znížením produkcie exhalátov a hladiny hluku.
 • Dotknutá obec: Vranov nad Topľou (okres: Vranov nad Topľou)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Slovenská správa ciest Bratislava, Miletičova 19, 820 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 3328
 • Povoľujúci orgán: dotknuté obce
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.