Preskočit na obsah

I/10 Bytča - most 251

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 13.2 Cesty I. a II. triedy a prestavba alebo rozšírenie jestvujúcej cesty I. a II. triedy spojené so zmenou kategórie vrátane
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie