Preskočit na obsah

Hypernova - obchodné centrum Rimavská Sobota

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.12 Podzemné sklady s kapacitou zemného plynu a iných plynných médií, ropy a petrochemických výrobkov, chemikálií a chemických výrobkov 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom výstavby nového obchodného centra je zvýšenie spokojnosti obyvateľstva pri nákupe potravín a ostatného bežného sotimentu spotrebiteľského tovaru s navyše možnosťou nákupu pohonných hmôt.
 • Dotknutá obec: Rimavská Sobota (okres: Rimavská Sobota)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: Ahold Slovakia, spol. s.r.o., Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35792434
 • Povoľujúci orgán: MÚ Rimavská Sobota
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Enviconsult spol. s.r.o., Žilina
  Právoplatné rozhodnutie
  27.05.2003