Hypermarket - Tvrdošín

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie priestorov na prevádzku hypermarketu, v ktorých bude prevažne vykonávaná obchodná činnosť, hlavne predaj potravinárskeho tovaru, doplnkového tovaru, potreby pre domácnosť a pod.
 • Dotknutá obec: Tvrdošín (okres: Tvrdošín)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Tvrdošín
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Medvedzie 132, 02744 Tvrdošín
 • Navrhovateľ: CORSTEN s. r. o.
 • IČO Navrhovateľa: 36741141
 • Povoľujúci orgán: Mesto Tvrdošín
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.