Preskočit na obsah

Hypermarket TESCO Liptovský Mikuláš

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Obchodné centrum bude plniť funkciu predaja širokého sortimentu potravinárskych a nepotravinárskych výrobkov.
 • Dotknutá obec: Liptovský Mikuláš (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: Fastav Development - SR, spol. s.r.o., Žilina
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: OU Liptovský Mikuláš
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Enviconsult, s.r.o., Žilina
  Právoplatné rozhodnutie
  25.11.2002