Preskočit na obsah

Hydinárska farma Chalmová

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.1 Objekty na intenzívnu živočíšnu výrobu vrátane depónií vedľajších produktov s kapacitou hospodárskych zvierat, ošípaných, hydiny
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom výstavby hydinárskej farmy v katastri obce Chalmová je výkrm brojlerov pre slovenský spotrebiteľský trh.
 • Dotknutá obec: Čereňany, Bystričany (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva,
 • Navrhovateľ: NAVI, spol. s r.o., Potočná 66, Handlová
 • IČO Navrhovateľa: 31618651
 • Povoľujúci orgán: OU Prievidza
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru RNDr. Dagmar Hullová, Martin

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  02.05.2002