Preskočit na obsah

Husiná Kopačok- dobývanie nevyhradeného nerastu čadiča

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 1.2 Tažba a úprava rúd a magnezitu
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: V povrchovom kameňolome Kopačok sa ťaží čadič, ktorý sa používa v stavebníctve ako stavebný kameň. Účelom navrhovanej činnosti je posúdenie ťažby čadiča v uvedenom kameňolome v úrovni do 200 000 ton za rok, pri ploche 10ha.
 • Dotknutá obec: Husiná (okres: Rimavská Sobota)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Rimavská Sobota
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hostinského 4, 97901 Rimavská Sobota
 • Navrhovateľ: EURO BASALT, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 36058637
 • Povoľujúci orgán: Obvodný banský úrad v Košiciach
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru ENVEX, s.r.o., Šafárikova 91, 048 01 Rožňava
  Text zámeru
  29.11.2022
  29.11.2022
  29.11.2022
  Prerušenie/zastavenie konania
  18.01.2023