Preskočit na obsah

Husiná - Hôrka dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu stavebného kameňa, čadiča

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 1.11 Lomy a povrchová tažba a úprava kamena, tažba štrkopiesku a piesku
  • Zistovacie konanie

Základne informácie