Preskočit na obsah

Hrádok - kanalizácia

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom predmetnej investície je odvedenie splaškových odpadových vôd z obce Hrádok na t.č. realizovanú ČOV Hrádok, kde po tchnickom procese čistenia o.v. budú tieto o.v. vypúšťané do recipientu Váh.
 • Dotknutá obec: Hrádok (okres: Nové Mesto nad Váhom)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva, Ministerstvo vnútra,
 • Navrhovateľ: Obecný úrad Hrádok
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: OU Nové Mesto nad Váhom
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru GEOCONSULT s.r.o. Bratislava

  Správa o hodnotení

  Spracovateľ správy o hodnotení GEOCONSULT s.r.o. Bratislava