Preskočit na obsah

Hotel a hotelový komplex "Meander" Oravice

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete 15.1 Výstavba športových, rekreačných a turistických ubytovacích zariadení vrátane kempingov a iných objektov, hotelové komplexy a súvisiace zariadenia 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom zámeru je vybudovanie hotelového a rekreačného komplexu v priestore Oravíc
 • Dotknutá obec: Tvrdošín (okres: Tvrdošín)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo školstva,
 • Navrhovateľ: MEANDER PARK s.r.o., M.R.Štefánika 1821, Dolný Kubín
 • IČO Navrhovateľa: 36417351
 • Povoľujúci orgán: Mesto Tvrdošín
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Z a M Consult, RNDr. Ján Zuskin
  Právoplatné rozhodnutie
  12.07.2004