Preskočit na obsah

Hotel Čerešne (Čerešne 3), Parkovisko Polianky a Polyfunkčný komplex Čerešne living (Čerešne 4)

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie