Preskočit na obsah

Hossa family s.r.o., Poprad - zavedenie inovatívnej technológie a inovácie výroby mäsových výrobkov

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 12.10 Priemyselné prevádzky na spracovanie rýb, výrobu rybieho oleja a ostatných výrobkov z rýb 12.11 Konzervárne a baliarne živocíšnych a rastlinných výrobkov 12.12 Ostatné špeciálne technológie potravinárskeho priemyslu 12.9 Prevádzky na spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovaná zmena spočíva v realizácii dvoch investičných projektov v rámci ktorých dôjde ku komplexnej náhrade manuálnej a jednoduchej strojovej výroby mäsa na strojovú a linkovú výrobu.
 • Dotknutá obec: Poprad (okres: Poprad)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Poprad
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nábrežie Jána Pavla II. 16, 05844 Poprad
 • Navrhovateľ: Hossa family, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 44360991
 • Povoľujúci orgán: Mesto Poprad
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  13.02.2023
  Text oznámenia o zmene
  13.02.2023
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  31.03.2023
  Právoplatné rozhodnutie
  16.05.2023