HELIPORT Liptovský Trnovec

  • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 13.12 Výstavba letísk s hlavnou vzletovou a pristávacou dráhou s dĺžkou
  • Zistovacie konanie

Základne informácie