HALA CASSOSPORT - modernizácia a dostavba

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 14.5 Športové a rekreacné areály vrátane trvalých kempingov a karavánových miest neuvedené v položkách c. 1 – 4
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Modernizácia a dostavba existujúcej haly - vytvorenie multifunkčného športového objektu pre kultúrne a spoločenské podujatia
 • Dotknutá obec: Košice - Juh (okres: Košice IV)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Košice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 52, 041 26 Košice
 • Navrhovateľ: CASSOSPORT, s.r.o., Pri prachárni 11, 040 11 Košice
 • IČO Navrhovateľa: 46372806
 • Povoľujúci orgán: Mesto Košice - stavebný úrad , Pracovisko Košice - Juh
  OÚKE-OSoŽP
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.