Preskočit na obsah

GREEN PARK ŠTÚROVO

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zriadenie prevádzky na výrobu petrochemických komponentov, recykláciu presne kategorizovaných odpadových plastov a odpadov na báze gumy využitím najmodernejších recyklačných technológií.
 • Dotknutá obec: Štúrovo (okres: Nové Zámky)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: HC LOGISTIK, s.r.o., Pribinova 22, 811 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 36580732
 • Povoľujúci orgán: Mesto Štúrovo, Mestský úrad, Námestie slobody 1, 943 01 Štúrovo

  Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  27.04.2017
  Spracovateľ zámeru DOUBLE K s.r.o.
  Text zámeru
  27.04.2017
  04.05.2017

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  03.07.2017

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  05.02.2018
  Spracovateľ správy o hodnotení DOUBLE K s.r.o.
  Text správy o hodnotení
  05.02.2018