Green Park Belá

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zámeru je vytvorenie prevádzky na zhodnocovanie odpadov z plastov LDPE, HDPE, LLDPE, MDPE, PP, EVA a EVOH s ročnou kapacitou 2 000 – 3 000 t/rok.
 • Dotknutá obec: Belá nad Cirochou (okres: Snina)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: J&B RECYCLING s.r.o., SNP 1012/79, 067 84 Belá nad Cirochou
 • IČO Navrhovateľa: 47989131
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 1057, 069 01 Snina
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  15.08.2017
  Spracovateľ zámeru Ing. Roman Jankaj
  Text zámeru
  15.08.2017

  Rozsah hodnotenia

  Upustenie od spracovania správy o hodnotení
  10.10.2017

  Verejné prerokovanie

  zasadacka Obecného úradu v Belej nad Cirochou dna 20.10.2017 o 10:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  04.01.2018
  Právoplatné záverečné stanovisko
  07.03.2018