Gourmet Slovensko - Senec

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 12.11 Ostatné špeciálne technológie potravinárskeho priemyslu
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom predkladaného zámeru je výstavba veľkokuchyne na výrobu hlbokomrazenej stravy, ktorá bude v začiatku exportovaná mimo územia SR.
 • Dotknutá obec: Senec (okres: Senec)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva,
 • Navrhovateľ: Gourmet Slovensko, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 35824565
 • Povoľujúci orgán: OU Senec
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.