Preskočit na obsah

GOLF HOTEL TÁLE

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 14.5 Športové a rekreačné areály vrátane trvalých kempingov a karavánových miest neuvedené v položkách c. 1 – 4 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je rozšírenie existujúceho rekreačného areálu, prestavba existujúceho objektu Dependence hotela Stupka – Golf na kongresové a wellness centrum, umiestnenie 73 ks modulových chatiek v jeho okolí a výstavbu príslušnej infraštruktúry a parkovacích plôch s kapacitou 93 parkovacích miest. Objekty navrhovaného rekreačného areálu budú umiestnené v území s rozlohou 25 384 m2, pričom index zastavaných plôch bude na úrovni 0,14 a koeficient zelene bude na úrovni 0,63.
 • Dotknutá obec: Horná Lehota (okres: Brezno)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Brezno
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. gen. M. R. Štefán. 40, 97701 Brezno
 • Navrhovateľ: Tále ski & golf resorts s.r.o., 977 01Horná Lehota 694
 • IČO Navrhovateľa: 53505727
 • Povoľujúci orgán: Obecný úrad Horná Lehota
  Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  26.01.2022
  Spracovateľ zámeru HES-COMGEO, a.s., Kostiviarská cesta 4, 974 01 Banská Bystrica
  Text zámeru
  25.01.2022
  25.01.2022
  25.01.2022
  25.01.2022
  26.01.2022
  26.01.2022
  26.01.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  25.01.2023
  Právoplatné rozhodnutie
  02.03.2023