GeWiS Slovakia - rozšírenie výroby Prievidza

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 7.7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: navýšenie výroby za súčasného využitia potenciálu, ktorý poskytujú existujúce a doteraz nevyužívané výrobné haly č. 2 a 3A. Využitie výrobných hál č. 2 a 3A bude mať strojársky charakter a budú sa tu vykonávať prevažne operácie mechanického obrábania kovov, predovšetkým sústružením, brúsením, frézovaním.
 • Dotknutá obec: Prievidza (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Navrhovateľ: GeWiS Slovakia s.r.o., Vápenická 30, Prievidza
 • IČO Navrhovateľa: 30223300
 • Povoľujúci orgán:
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.