Preskočit na obsah

Geotermálny vrt na získavanie tepelnej energie zemskej kôry s využitím na vykurovanie RD Svätý Jur

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 1.16 Vrty (okrem vrtov na skúmanie stability pôdy súvisiacich s tažobnou činnostou) najmä: vrty na využívanie geotermálnej energie a geotermálnych vôd; vrty na uskladnenie rádioaktívneho odpadu; vrty pre vodné zdroje
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je využitie zásob geotermálnej energie zemskej kôry na plošné podlahové vykurovanie a ohrev teplej vody rodinného domu.
 • Dotknutá obec: Svätý Jur (okres: Pezinok)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Pezinok
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  M. R. Štefánika 10, 90201 Pezinok
 • Navrhovateľ: Adrian Ryšavý, Hrachová 21, 821 05 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán: stavebný úrad Svätý Jur
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  15.08.2022
  Spracovateľ zámeru Adrian Ryšavý, Hrachová 21, 821 05 Bratislava
  Text zámeru
  15.08.2022
  15.08.2022