Gemerská Hôrka - otvárka ložiska sádrovca a anhydritu

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 1. ťažobný priemysel
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Podrobný prieskum ložiska prostredníctvom banských práca a podzemných vrtov.
 • Dotknutá obec: Gemerská Hôrka (okres: Rožňava)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva,
 • Navrhovateľ: VSH Sadrovec, s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 36194921
 • Povoľujúci orgán: OU Rožňava
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.