Garáže na Húskovej ulici v Košiciach

 • Zákon: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Novostavba dvojpodlažných garáží s novou prístupovou komunikáciou k hornému podlažiu. Spodné podlažie garáže je zapustené do terénu na sídlisku KVP v Košiciach.
 • Dotknutá obec: Košice - Sever (okres: Košice I)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Navrhovateľ: MTIS, s.r.o., Košice
 • IČO Navrhovateľa: 31700144
 • Povoľujúci orgán: OÚ Košice I
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.