Galantský remeselný pivovar s reštauráciou

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 12.1 Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne nealkoholických nápojov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie malého remeselného pivovaru v samostatne stojacej hale určenej pre výrobu piva, ktorá je prepojená s priľahlou reštauráciou a sociálnou časťou. Výrobná časť sa nachádza na prízemí výrobnej haly. Maximálna výrobná kapacita navrhovanej činnosti je do 1000 hl/rok.
 • Dotknutá obec: Galanta (okres: Galanta)
 • Príslušný orgán: OkÚ Galanta
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nová Doba 1408/31, 92436 Galanta
 • Navrhovateľ: RES2ENERGY, s.r.o., Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 47517441
 • Povoľujúci orgán: Mesto Galanta
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  12.07.2018
  Spracovateľ zámeru ENVIS, s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
  Text zámeru
  12.07.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  24.08.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  28.09.2018