Preskočit na obsah

Fričovce ÚPN-O, Zmeny a doplnky č.2/2023

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom spracovania dokumentu Fričovce ÚPN-O, Zmeny a doplnky č. 2/2023 je zmeniť a doplniť schválenú koncepciu rozvoja obce v súlade s aktuálnymi potrebami územného rozvoja obce.
 • Dotknutá obec: Fričovce (okres: Prešov)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prešov
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Mieru 3, 08001 Prešov
 • Obstarávateľ: Obec Fričovce
 • IČO Obstarávateľa: 327026
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Informácia o oznámení
  05.09.2023
  Oznámenie
  05.09.2023
  Text strategického dokumentu
  05.09.2023
  05.09.2023