Preskočit na obsah

Fotovoltická elektráreň Bohunice (FVE Bohunice)

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.13 Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách c. 1 - 4 a 12
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zámeru je vybudovanie fotovoltickej elektrárne v bezprostrednej blízkosti existujúceho areálu elektrární Jaslovské Bohunice (FVE Bohunice) a jej vyvedenie do DS prostredníctvom MDS.
 • Dotknutá obec: Jaslovské Bohunice, Radošovce (okres: Trnava)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Trnava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Kollárova 8, 91702 Trnava
 • Navrhovateľ: Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s., Tomášiková 22, 821 02 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 45337241
 • Povoľujúci orgán: Obec Jaslovské Bohunice, OÚ Trnava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  29.11.2021
  29.11.2021
  Spracovateľ zámeru RNDr. Vladimír Žubor, EKOCONSULT - enviro, a.s., Bratislava
  Text zámeru
  29.11.2021
  29.11.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  19.04.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  24.05.2022