Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

FLEXI HALA v areáli LOGIS INVEST, Bratislava

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 8.10 Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách č. 1 - 9 s výrobnou plochou
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie novej montážnej haly, obslužných komunikácií, manipulačnej plochy a testovacích dráh pre modernizáciu procesu výroby a zvýšenie dennej výrobnej kapacity podniku.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Rača (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: LOGIS Invest, a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 44643004
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava
  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  21.04.2015
  Spracovateľ zámeru EKOCONSULT – enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava
  Text zámeru
  21.04.2015
  21.04.2015
  Právoplatné rozhodnutie
  10.06.2015
  10.07.2015