Filtračná stanica olejov v USSK – zariadenie na zhodnocovanie odpadov

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.7 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie nebezpecných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: účelom navrhovanej činnosť je inštalácia technológie, pomocou ktorej je možné zhodnocovanie zaolejovaných vôd produkovaných v jednotlivých divíznych závodoch spoločnosti U. S. Steel Košice
 • Dotknutá obec: Košice - Šaca (okres: Košice II)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: U. S. Steel Košice, Vstupný areál U. S. Steel Košice, 04454 Košice – Šaca
 • IČO Navrhovateľa: 36199222
 • Povoľujúci orgán:
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  13.11.2020
  Text zámeru
  13.11.2020