Filtrácia prachu z močoviny

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 4.3 Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti „Filtrácia prachu z močoviny“ je zníženie celkového množstva vypúšťaných emisií z výrobne Močovina 3, zníženie prašnosti v pracovnom prostredí a zníženie podielu prachu v močovine prilovanej, odsávaním vzdušniny z procesu chladenia, filtrovaním prachu močoviny a vypúšťaním odfiltrovaného vzduchu do atmosféry.
 • Dotknutá obec: Močenok (okres: Šaľa)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Duslo, a.s., Administratívna budova č. 1236, 927 03 Šaľa
 • IČO Navrhovateľa: 35826487
 • Povoľujúci orgán: SIŽP, IPKZ, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  16.06.2017
  Text oznámenia o zmene
  16.06.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  14.08.2017
  Právoplatné rozhodnutie
  20.09.2017