Preskočit na obsah

Film park Jarovce (výrobný park pre filmovú produkciu)

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 8.10 Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách č. 1 - 9 s výrobnou plochou 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)

Základne informácie

 • Účel akcie: Vytvorenie komplexnej prevádzky filmovo – televíznej tvorby a s tým súvisiacimi podpornými službami.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Jarovce (okres: Bratislava V)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: SOLID ENTERPRISE s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 47238313
 • Povoľujúci orgán: MČ BA Jarovce, OÚ BA OSZP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  10.03.2015
  10.03.2015

  Iný dôvod ukončenia

  Späť vzatie návrhu
  15.06.2015