Preskočit na obsah

Farma Veľký Krtíš – zmena technológie chovu hydiny

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.1 Zariadenia na intenzívnu živocíšnu výrobu vrátane depónií vedlajších produktov s kapacitou a) hospodárskych zvierat b) ošípaných c) hydiny
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti sú zmeny v systéme chovu nosníc s cieľom dosiahnuť vyšší podiel alternatívnych chovov – t. j. vo voliérach, na podstielke a tiež chov nosníc s výbehom, ktoré zabezpečia kvalitnejší život zvierat a vyššiu kvalitu produktov.
 • Dotknutá obec: Veľký Krtíš (okres: Veľký Krtíš)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Babičkin dvor, a.s.
 • IČO Navrhovateľa: 45538557
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Jegorovova 29 B, 974 01 Banská Bystrica
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  14.03.2023
  14.03.2023
  14.03.2023
  14.03.2023
  Text oznámenia o zmene
  14.03.2023
  14.03.2023
  14.03.2023
  14.03.2023
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  25.04.2023
  Právoplatné rozhodnutie
  26.05.2023