Preskočit na obsah

Farma Veľké Ripňany - modernizácia

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.1 Zariadenia na intenzívnu živocíšnu výrobu vrátane depónií vedlajších produktov s kapacitou a) hospodárskych zvierat b) ošípaných c) hydiny
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zmeny jestvujúcej prevádzky Farma Veľké Ripňany je jej modernizácia. V súčasnosti sú dojnice ustajnené v jestvujúcich priestoroch kravínov, ktoré sú technicky a morálne zastarané, dojenie prebieha v jestvujúcej centrálnej dojárni, ktorá je opotrebovaná a náklady na údržbu a náhradné diely nie sú rentabilné.
 • Dotknutá obec: Veľké Ripňany, Lužany (okres: Topoľčany)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Topoľčany
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ.Štúra 1738, 95540 Topoľčany
 • Navrhovateľ: Poľnohospodárske družstvo „Radošinka“
 • IČO Navrhovateľa: 00205851
 • Povoľujúci orgán: 1. Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
  2. Obec Veľké Ripňany, Poštová 461/482, 956 07 Veľké Ripňany
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  07.06.2022
  Text oznámenia o zmene
  07.06.2022
  07.06.2022
  07.06.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  13.07.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  18.08.2022