Farma Slniečko - Lehota pod Vtáčnikom

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.1 Zariadenia na intenzívnu živocíšnu výrobu vrátane depónií vedlajších produktov s kapacitou a) hospodárskych zvierat b) ošípaných c) hydiny
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: výstavba súboru objektov slúžiacich na chov hovädzieho dobytka a na výrobu mlieka. Navrhované objekty budú stáť na mieste pozemku využívaného dosiaľ na rastlinnú výrobu. Výstavbou vznikne poľnohospodársky areál v extraviláne obce Lehota pod Vtáčnikom. Predpokladaný počet kusov dobytka je 2 500 ks.
 • Dotknutá obec: Lehota pod Vtáčnikom (okres: Prievidza)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Prievidza
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Ulica G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
 • Navrhovateľ: POĽNO VTÁČNIK, a.s., Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
 • IČO Navrhovateľa: 36295876
 • Povoľujúci orgán: Obec Lehota pod Vtáčnikom - Spoločný stavebný úrad v Novákoch
  Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  11.06.2018
  Spracovateľ zámeru HES-COMGEO spol. s r.o., Kostiviarska cesta 4, Banská Bystrica, RNDr. Iveta Mociková, PhD.
  Text zámeru
  11.06.2018
  Prerušenie/zastavenie konania
  13.07.2018
  27.09.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  20.12.2018

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  18.01.2019