Farma pre chov rýb

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.2 Intenzívny chov rýb
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je výstavba a prevádzka rybného hospodárstva pre účely chovu lososovitých rýb v obci Poľanovce, s využitím vody z miestneho vodného toku Diablov potok. Farma bude slúžiť pre chov rýb, ktoré budú určené na priamy predaj. Predpokladaná kapacita chovu je 8 t/rok.
 • Dotknutá obec: Poľanovce (okres: Levoča)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Levoča
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Majstra Pavla 59, 05401 Levoča
 • Navrhovateľ: Mgr. Peter Smik
 • IČO Navrhovateľa: 0
 • Povoľujúci orgán: Obec Poľanovce, OÚ LE OSŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  07.07.2016
  Spracovateľ zámeru Ing. Ľubomír Stašik - SLOVZEOLIT spol. s r.o. Spišská Nová Ves
  Text zámeru
  07.07.2016
  07.07.2016
  07.07.2016
  07.07.2016
  07.07.2016
  07.07.2016
  07.07.2016
  07.07.2016
  07.07.2016
  Právoplatné rozhodnutie
  07.09.2016
  07.10.2016