Preskočit na obsah

Farma na chov nosníc Horné Plachtince

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.1 Zariadenia na intenzívnu živocíšnu výrobu vrátane depónií vedlajších produktov s kapacitou a) hospodárskych zvierat b) ošípaných c) hydiny
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom je prevádzka farmy na chov nosníc v Horných Plachtinciach. V súčasnosti sa na farme vykonáva chov nosníc v dvoch chovných halách s celkovou kapacitou 18 543 kusov chovných miest. Spoločnosť plánuje rozšírenie chovu nosníc v priestoroch areálu farmy využitím priestorov bývalej hospodárskej budovy - maštale. Plánovanou prestavbou a prístavbou tohto objektu vznikne nová hala na chov nosníc s využitím voliérovej technológie chovu nosníc, čím sa zvýši projektovaná kapacita farmy na 36 434 kusov chovných miest.
 • Dotknutá obec: Horné Plachtince (okres: Veľký Krtíš)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Veľký Krtíš
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. A.H.Škultétyho 11, 99001 Veľký Krtíš
 • Navrhovateľ: Babičkin dvor, a.s.
 • IČO Navrhovateľa: 45538557
 • Povoľujúci orgán: obec Horné Plachtince
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  22.06.2022
  Spracovateľ zámeru ENVIROSUN s.r.o., Králická 114/2, 976 34 Králiky
  Text zámeru
  22.06.2022
  22.06.2022
  22.06.2022
  22.06.2022
  22.06.2022