Preskočit na obsah

Farma hydiny Chotča

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.1 Zariadenia na intenzívnu živocíšnu výrobu vrátane depónií vedlajších produktov s kapacitou a) hospodárskych zvierat b) ošípaných c) hydiny
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Ide o jestvujúcu farmu na chov hydiny v k. ú. Chotča, s celkovou možnou kapacitou 670.000 ks brojlerov ročne.
 • Dotknutá obec: Chotča (okres: Stropkov)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Brova, spol. s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 31689019
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Dušan Zamborský - DUALL
  Text zámeru
  29.11.2022
  29.11.2022
  23.03.2023