Preskočit na obsah

Farma dojníc Bzovík

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 11.1 Zariadenia na intenzívnu živočíšnu výrobu vrátane depónií vedľajších produktov s kapacitou a) hospodárskych zvierat b) ošípaných c) hydiny
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: výstavba farmy dojníc
 • Dotknutá obec: Bzovík (okres: Krupina)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Krupina
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  ul. ČSA 2190/3, 96301 Krupina
 • Navrhovateľ: Roľnícke družstvo Bzovík, Bzovík 145, 962 41 Bzovík
 • IČO Navrhovateľa: 00209643
 • Povoľujúci orgán: Obec Bzovík, Stavebný úrad obce,Svätotrojičné nám. 5/5, 963 01 Krupina
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  30.09.2015
  Spracovateľ zámeru Mgr. Erika Kočická ,PhD.
  Text zámeru
  30.09.2015
  30.09.2015
  30.09.2015
  Právoplatné rozhodnutie
  03.11.2015