Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Exploatácia uhlia v 12. ťažobnom poli DP Nováky I.

  • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 1.1 Ťažba a úprava uhlia, lignitu a bituminóznych hornín povrchová aj podzemná 13.3 Výstavba železničných dráh nadzemných a podzemných 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železničných mostov 2.15 Nadzemné a podzemné prenosové vedenia elektrickej energie 2.16 Diaľkové plynovody s potrubím so svetlosťou alebo s tlakom
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie