EUROCAMP RESORT Tatranská Lomnica

 • Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 14.1 Rekreačné areály a súvisiace zariadenia (ubytovacie zariadenia okrem ubytovania v súkromí, stravovacie zariadenia) 9.14 Projekty rozvoja obcí vrátane a) bytových budov b) budov pre obchod a/alebo služby c) budov pre kultúru a verejnú zábavu d) budov pre administratívu e) škôl, univerzít a budov pre vzdelávanie f) nemocničných budov a zdravotníckych zariadení g) skladov h) komplexov dvoch a viacerých objektov uvedených v písmenách a) až g) i) garáží alebo komplexu garážových budov od 500 stojísk k) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) až j)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zrekonštruovať existujúci polyfunkčný objekt vybavenosti a športu a vytvoriť zázemie doplnené športovými plochami pre užívateľov zóny EUROCAMP s kapacitou cca 800 – 1000 rekreantov.
 • Dotknutá obec: Vysoké Tatry (okres: Poprad)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR
 • Navrhovateľ: EUROCAMP DEVELOP, s. r. o., Bellova 3, 040 01 Košice
 • IČO Navrhovateľa: 36694851
 • Povoľujúci orgán: MÚ Vysoké Tatry
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu. Požiadať o sprístupnenie