ESO STAV – Zhodnocovanie ostatných odpadov mobilným zariadením

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: *.* Iný dôvod posudzovania
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Úprava a zhodnocovanie ostatných odpadov tromi mobilnými zariadeniami, mobilnými čeľusťovými drvičmi KLEEMANN MC 110R a KOMATSU BR380JG-1 a mobilného triediča Sandvik QE241
 • Dotknutá obec: Nitra (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: ESO STAV s. r. o.
 • IČO Navrhovateľa: 45675058
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  16.06.2020
  Spracovateľ zámeru SPEKO Šaľa s. r. o.
  Text zámeru
  16.06.2020
  16.06.2020
  16.06.2020
  17.06.2020