Energetický park Zlatná na Ostrove – VEZNO 2017

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.3 Zariadenia na využívanie vetra na výrobu energie (veterné elektrárne)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena technológie a počtu veterných turbín
 • Dotknutá obec: Okoličná na Ostrove, Komárno, Zlatná na Ostrove, Čalovec (okres: Komárno)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: GREEN ANSWERS SK s.r.o., Račianska 144, 831 54 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 44780834
 • Povoľujúci orgán: Obec Zlatná na Ostrove, Zlatná na Ostrove 184, 946 12 Zlatná na Ostrove
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  15.11.2017
  Text oznámenia o zmene
  15.11.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  02.05.2018