Preskočit na obsah

Energetický park Žihárec a Kráľov Brod

  • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 2.3 Zariadenia na využívanie vetra na výrobu energie (veterné elektrárne)
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie