Preskočit na obsah

Energetický park Strekov

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.3 Zariadenia na využívanie vetra na výrobu energie (veterné elektrárne)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti je vybudovanie veterného parku a a využitie potenciálu vetra v dotknutej lokalite pre výrobu elektrickej energie.
 • Dotknutá obec: Strekov (okres: Nové Zámky)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: ENERGIEPARK, s. r. o., Gogoľova 18, 851 01 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 45362319
 • Povoľujúci orgán: Obec Strekov, obecný úrad, spoločný stavebný úrad
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  22.09.2021
  Spracovateľ zámeru ADONIS CONSULT, s.r.o.
  Text zámeru
  22.09.2021
  22.09.2021
  22.09.2021
  22.09.2021
  22.09.2021
  22.09.2021

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  30.03.2022