Energetické zhodnocovanie plastov Zlaté Moravce

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.8 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zhodnocovanie odpadových plastov termokatalytickou depolymerizáciou.
 • Dotknutá obec: Zlaté Moravce (okres: Zlaté Moravce)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: WFF Drevotes, spol. s r.o., Palackého 3, 949 01 Nitra
 • IČO Navrhovateľa: 36539848
 • Povoľujúci orgán: OÚ Zlaté Moravce, MÚ Zlaté Moravce
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  09.01.2014
  Spracovateľ zámeru INECO s.r.o.
  Text zámeru
  09.01.2014

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  20.02.2014