Preskočit na obsah

Energetické osamostatnenie Duslo, a.s., prevádzka Strážske

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.13 Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách c. 1 - 4 a 12 4.3 Chemické prevádzky, t. j. prevádzky na výrobu chemikálií alebo skupín chemikálií, alebo medziproduktov v priemyselnom rozsahu, ktoré sú určené na výrobu...
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zmeny navrhovanej činnosti je vybudovanie novej plynovej kotolne na výrobu ohrevnej pary, ktorou sa zabezpečí energetické osamostatnenie prevádzok spoločnosti.
 • Dotknutá obec: Strážske (okres: Michalovce)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa 927 03
 • IČO Navrhovateľa: 35826487
 • Povoľujúci orgán:
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  14.04.2023
  Text oznámenia o zmene
  14.04.2023
  14.04.2023
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  14.08.2023
  Právoplatné rozhodnutie
  18.09.2023