Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železničných mostov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom projektu je vytvorenie podmienok pre vznik moderného fungujúceho dopravného systému v nadväznosti na systém integrovanej koľajovej dopravy, ktorý by zabezpečoval dopravnú obslužnosť a prepojenie Košíc na ostatné regióny východného Slovenska. Zohľadní vyťaženosť cestnej a železničnej infraštruktúry v regióne pri preprave osôb a tovarov, zvlášť dennú prepravu cestujúcich z Košíc do Humenného autami, autobusmi a vlakmi, s cieľom priviesť kvalitnú železničnú dopravu bližšie k zdrojom a cieľom ciest cestujúcich. Taktiež zohľadňuje snahu prepravovať hromadné substráty a tovary do a z firiem sídliacich v Strážskom a Humennom nákladnými automobilmi a vlakmi.
 • Dotknutá obec: Humenné, Šamudovce, Krásnovce, Brekov, Kochanovce, Pusté Čemerné, Voľa, Strážske, Petrovce nad Laborcom, Michalovce, Nacina Ves, Bánovce nad Ondavou, Pozdišovce, Kamenica nad Cirochou, Laškovce, Udavské (okresy: Humenné, Michalovce)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Košice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 52, 041 26 Košice
 • Navrhovateľ: Železnice Slovenskej republiky
 • IČO Navrhovateľa: 31364501
 • Povoľujúci orgán: MVDRR, Sekcia žel. dopr a dráh, Odbor dráhový stav. úr.,niektoré obce Okr. Michalovce a okr. Humenné
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.