Preskočit na obsah

Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železničných mostov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom projektu je vytvorenie podmienok pre vznik moderného fungujúceho dopravného systému v nadväznosti na systém integrovanej koľajovej dopravy, ktorý by zabezpečoval dopravnú obslužnosť a prepojenie Košíc na ostatné regióny východného Slovenska. Zohľadní vyťaženosť cestnej a železničnej infraštruktúry v regióne pri preprave osôb a tovarov, zvlášť dennú prepravu cestujúcich z Košíc do Humenného autami, autobusmi a vlakmi, s cieľom priviesť kvalitnú železničnú dopravu bližšie k zdrojom a cieľom ciest cestujúcich. Taktiež zohľadňuje snahu prepravovať hromadné substráty a tovary do a z firiem sídliacich v Strážskom a Humennom nákladnými automobilmi a vlakmi.
 • Dotknutá obec: Humenné, Šamudovce, Krásnovce, Brekov, Kochanovce, Pusté Čemerné, Voľa, Strážske, Petrovce nad Laborcom, Michalovce, Nacina Ves, Bánovce nad Ondavou, Pozdišovce, Kamenica nad Cirochou, Laškovce, Udavské (okresy: Humenné, Michalovce)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Košice
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Komenského 52, 041 26 Košice
 • Navrhovateľ: Železnice Slovenskej republiky
 • IČO Navrhovateľa: 31364501
 • Povoľujúci orgán: MVDRR, Sekcia žel. dopr a dráh, Odbor dráhový stav. úr.,niektoré obce Okr. Michalovce a okr. Humenné
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  17.10.2014
  Spracovateľ zámeru Dopravoprojekt, a.s. Bratislava
  Text zámeru
  16.10.2014
  16.10.2014
  16.10.2014
  Právoplatné rozhodnutie
  10.12.2014

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  29.12.2014

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  Spracovateľ správy o hodnotení Dopravoprojekt, a.s. Bratislava
  Text správy o hodnotení
  01.04.2015
  01.04.2015
  01.04.2015

  Verejné prerokovanie

  Mestský úrad Michalovce 29.04.2015 o 14:00

  Záverečné stanovisko

  Právoplatné záverečné stanovisko
  17.07.2015