Električková trať Ružinovská radiála

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.9 Elektrické dráhy, závesné dráhy alebo podobné dráhy osobitného druhu a trolejbusové dráhy
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Modernizácia električkovej trate, pozostávajúca z nahradenia zastaraných a opotrebovaných konštrukcií električkovej trate za nové a progresívne prvky, ako aj realizácia nových prevádzkových zariadení a technológií
 • Dotknutá obec: Bratislava - Staré Mesto, Bratislava - Ružinov (okresy: Bratislava I, Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 00603481
 • Povoľujúci orgán: MČ Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 BA
  MČ Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21, BBratislavský samosprávny kraj, špeciálny stavebný úrad, odbor dopravy, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 BA
  Hlavné mesto SR BA, Primaciálne nám. 1, P.O.BOX 192, 814 99 BA
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.