Ekologizácia Zvolenskej teplárenskej, a.s. - Modernizácia teplárne „A“, Zvolenská teplárenská, a.s. po roku 2018

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 2.1 Tepelné elektrárne a ostatné zariadenia na spalovanie s tepelným výkonom
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie