Preskočit na obsah

EBA Svätý Kríž, úprava výrobných plôch

 • Zákon: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 8.5 Stavby, objekty a zariadenia na nakladanie s nebezpečným odpadom
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom výstavby je úprava a dobudovanie spevnených výrobných plôch pre účely prevádzky dekontaminácie odpadov znečistených ropnými látkami technológiou ROPSTOP - SB.
 • Dotknutá obec: Svätý Kríž (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo hospodárstva,
 • Navrhovateľ: EBA, s.r.o. Bratislava, prevádzka Svätý Kríž
 • IČO Navrhovateľa: 31376134
 • Povoľujúci orgán: OÚ Liptovský Mikuláš
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru DEPONIA SYSTEM, s.r.o. Bratislava